Banner
Banner
Banner
sales header
SOH boardgame sales
SOH mtg sales
SOH pok sales
SOH ygo sales

 

0
0.00 €

Outpost VR has 4 new scenarios; a sequel, a new zombie plague and 2 escape rooms!

 

A Skull's Tale

 

vrchatteredskull summary

In this horror escape room game, two players are given up to 30 minutes to unravel the secret behind a supernatural invasion. They are (not) helped by a rather talkative skull. What happened 20 years ago? The answer lies hidden behind a series of puzzles and riddles.

 

In dit horror escape room game krijgen twee spelers maximaal 30 minuten om het geheim te ontrafelen achter een bovennatuurlijke invasie. Ze worden daarbij (niet) geholpen door een praatgrage schedel. Wat gebeurde er 20 jaren geleden ? Het antwoord daarop ligt verborgen achter een resem puzzels en raadsels!

 


 

Lost in Jurassic 2

 

vrjurassicworld summary

The sequel to Lost in Jurassic can be played by 3-4 players. In this new episode, the time travelers have built a base in the prehistoric world to better protect themselves against the dinosaurs. However, the dinos have other ideas and attack the base.

 

Het vervolg op Lost in Jurassic kan gespeeld worden door 3-4 spelers. In deze nieuwe episode hebben de tijdreizigers intussen een basis gebouwd in de prehistorische wereld om zich beter tegen de dinosaurussen te kunnen beschermen. De dino’s hebben echter andere ideeén en vallen de basis aan.

 


 

Silent Doll

 

vrsilentdoll summary

Dolls have always had their place in the horror genre and this horror escape room game for 2 players is no different. A little girl who loved to play with dolls has lured the players into her spirit world. They have 30 minutes to solve all the puzzles and escape!

 

Poppen hebben altijd hun plaats gehad in het horror-genre en dat is bij deze horror escape room game voor 2 spelers niet anders. Een klein meisje dat graag met poppen speelde heeft de spelers in haar geestenwereld gelokt. Ze krijgen 30 minuten om alle puzzels op te lossen en te ontsnappen!

 


 

Die After Sunrise

 

vrdieaftersunrise summary

In our latest zombie game, our heroes must search for information stored in a research station under a slaughterhouse in an abandoned city. It is only a matter of fighting off the advancing zombies until the code of the entrance gate is cracked. Easier said than done...

 

In ons nieuwste zombie game moeten onze helden op zoek naar informatie die gestockeerd ligt in een onderzoekstation onder een slachthuis in een verlaten stad. Het is nog alleen kwestie om de oprukkende zombie’s af te weren tot de code van de toegangspoort gekraakt is. Makkelijker gezegd dan gedaan...

 


 

Check all our VR games and Schedule here: https://outpostvr.be/en
Kijk naar al onze VR games en Kalender hier: https://outpostvr.be/nl